dopravne-sluzby

Dopravná agentúra

Dopravné služby
 • Zabezpečujeme dopravu 9-miestnymi mikrobusmi pre tuzemské a zahraničné spoločnosti, štátne organizácie, cestovné kancelárie, hotely, školy a športové kluby

 • Sme sprostredkovateľ špedičných a dopravných služieb v krajinách v rámci Európskej Únie a mimo Európskej Únie

 • Našim cieľom je neustále zvyšovanie kvality poskytovaných služieb a rozvíjanie osobného prístupu ku každému zákazníkovi

 • V spolupráci s našimi partnermi zabezpečujeme pre klientov kompletný servis pri organizovaní firemných, školských, kultúrnych, športových, súkromných podujatí a akcií

Poskytujeme prepravu
 • pre firemné akcie každého druhu

 • pre cestovné kancelárie aj individuálne skupiny pre obhliadky miest, kyvadlovú dopravu, školské výlety, transfery z miesta na miesto, spojenú s rôznymi typmi akcií ako sú kongresy, školenia, doprava zamestnancov do práce, doprava športovcov a športové kluby,...

 • pre jednotlivcov aj skupiny na letiská vo Viedni, v Budapešti, v Prahe alebo aj v iných mestách

 • prepravu pre svadby a iné rodinné podujatia

 • iné prepravy podľa Vašich individuálnych požiadaviek

 • Prenájom vozidiel:

 • krátkodobý prenájom vozidiel (doba prenájmu do 1 týždňa)

 • strednodobý prenájom vozidiel (doba prenájmu od 1 týždňa do 1/2 roka)

 • dlhodobý prenájom vozidiel (doba prenájmu od 1/2 roka do 5 rokov)

Kontakt

Fakturačné údaje

ŠKP servis s.r.o.

Záporožská 8

851 01 Bratislava

IČO: 35 813 130

DIČ: 2020224437

IČ DPH: SK2020224437

Prenájom a servis čistiacich rohoží

+421 2 6820 3811

+421 2 6820 3812

servis@skpba.sk

Ekonomické služby

+421 2 6820 3813

+421 2 6820 3836

eko@skpba.sk

Dopravná agentúra

+421 2 6820 3812

servis@skpba.sk