ekonomicke-sluzby

Ekonomické služby

Poskytujeme
  • Kompletné spracovanie jednoduchého aj podvojného účtovníctva v zmysle platných právnych predpisov. Pravidelne sledujeme všetky legislatívne zmeny

  • Spracovanie podvojného účtovníctva občianskych združení

  • Vedenie účtovnej agendy v súlade s platnou slovenskou legislatívou

  • Pre registrovaných platiteľov dane z pridanej hodnoty spracujeme výkazy DPH na mesačnej alebo kvartálnej báze

  • Spracovanie daňového priznania pre daň z príjmu právnických osôb a daň z príjmu fyzických osôb

  • Vypracovanie miezd zamestnancom na hlavný pracovný pomer, ale aj miezd zamestnancom s iným druhom pracovného pomeru ako Dohoda o vykonaní práce, Dohoda o brigádnickej práci študentov či Dohoda o pracovnej činnosti

Kontakt

Fakturačné údaje

ŠKP servis s.r.o.

Záporožská 8

851 01 Bratislava

IČO: 35 813 130

DIČ: 2020224437

IČ DPH: SK2020224437

Prenájom a servis čistiacich rohoží

+421 2 6820 3811

+421 2 6820 3812

servis@skpba.sk

Ekonomické služby

+421 2 6820 3813

+421 2 6820 3836

eko@skpba.sk

Dopravná agentúra

+421 2 6820 3812

servis@skpba.sk