podpora-sportu

Podpora športu

 • Organizačne a finančne zabezpečujeme športové projekty so zameraním hlavne na mládež

 • V rámci športových aktivít úzko spolupracujeme so Športovým klubom polície Bratislava a spoločnosťou ŠKP- ŠPORT, spol. s.r.o.

Športom za duševné zdravie detí

 • Pilotný projekt na podporu športujúcej mládeže

 • Projekt flexibilne reaguje na stav športovísk v Bratislave a na Slovensku

 • Cieľom nie je stavať nákladné športoviská, ale maximálne využiť malé telocvične na školách

 • Od roku 2007 pomáhame financovať a organizovať turnaje podľa špeciálnej metodiky a návodu na loptové hry v školách – „ŠPORT V MALÝCH TELOCVIČNIACH“, ktoré sme vytvorili v spolupráci s metodickým expertom a pedagógom p. Hianikom

Ciele projektu
 • Pritiahnuť školopovinnú mládež k pravidelnému športovaniu a k pravidelnému súťaženiu

 • Vytvoriť ročníkový systém pravidelnej konfrontácie v športe

Cieľové skupiny projektu
 • A. 1.-2. ročník ZŠ (loptové hry – zameranie na vybíjanú a minihádzanú)

 • B. 3.-4. ročník ZŠ (loptové hry – zameranie na vybíjanú a minihádzanú)

 • C. 5.-6. ročník ZŠ (loptové hry – zameranie na minihádzanú)

 • D. 6.-7. ročník ZŠ (loptové hry – zameranie na hádzanú a minihádzaná)

 • E. 8.-9. ročník ZŠ (loptové hry – zameranie na hádzanú a minihádzaná)

Odborná a metodická podpora
 • Odborná a metodická podpora

 • Miroslav Lakatoš, Mgr. – psychológ

 • Patrik Javorčík, MUDr. – doktor

 • Ján Hianik, PhD. – metodik, pedagóg

 • Rudolf Pátek, Mgr. – atletický tréner

 • Silvia Priklerová, PhD. – metodik, pedagóg

 • Adriana Lešková, Ing. – mládežnícky tréner

 • Tomáš Kysel, Mgr. – mládežnícky tréner, reprezentant v hádzanej

Kontakt

Fakturačné údaje

ŠKP servis s.r.o.

Záporožská 8

851 01 Bratislava

IČO: 35 813 130

DIČ: 2020224437

IČ DPH: SK2020224437

Prenájom a servis čistiacich rohoží

+421 2 6820 3811

+421 2 6820 3812

servis@skpba.sk

Ekonomické služby

+421 2 6820 3813

+421 2 6820 3836

eko@skpba.sk

Dopravná agentúra

+421 2 6820 3812

servis@skpba.sk